Norra Finnskoga FVO

Sträckning: Från Kärrbackstrandsbron i söder till norska gränsen i norr.
Fiskarter: Harr, öring, lax, gädda, lake, sik m.fl.
Fiskekort: Strängsforsens Jakt & Fiskecamp, Höljes Lanthandel samt www.ifiske.se
Tillgänglighet: Till stor del strömsträckor lämpliga för vadning och landfiske. Även fiske från båt.
Mer information: Norra Finnskoga Fiskevårdsområdesförening 0564-200 21, strangsforsen9@gmail.com sites.google.com/site/norrafinnskogafvof