Nedre Klarälvens FVO

Sträckning: Från mynningsområdet i Vänern till kommungränsen till Forshaga i norr.
Fiskarter: Gädda, abborre, lake, lax, öring, sutare, id m.fl.
Fiskekort: Fiskebutiker i Karlstad, Karlstad-Hammarö turistbyrå samt www.ifiske.se
Tillgänglighet: Till största delen lugnflytande med djupa partier och grunda sandrevlar. Båtfiske, landfiske och vadning.
Mer information: nedreklaralven.hosterspace.com, Karlstad – Hammarö turistbyrå 054-540 24 40, tourist@karlstad.se