Lusten

Sträckning: Lusten och hela ådran från Dejefors samt utloppet till Klarälven fram till järnvägsbron.
Fiskarter: Gädda, gös, abborre, lax, öring, harr, lake m.fl.
Fiskekort: Forshagaforsens Sportfiskecenter och www.ifiske.se
Tillgänglighet: Strömmande och stilla vatten. Båt är i det närmaste en förutsättning.
Mer information: Forshagaforsens Sportfiskecenter 054-87 68 30, forshagaforsen@sportfiskarna.se