klarälven Ullerud

Sträckning: Från fiskegränsen uppströms Dejefors kraftverk till kommungränsen mot Munkfors.
Fiskarter: Gädda, abborre, harr, lake m.fl.
Fiskekort: Forshagaforsens Sportfiskecenter och www.ifiske.se
Tillgänglighet: Mest lugnflytande med några mer strömmande partier. Båt är en fördel.
Mer information: Forshagaforsens Sportfiskecenter 054-87 68 30, forshagaforsen@sportfiskarna.se