Klarälven Löveds FVO

Sträckning: från kommungränsen i söder till Forshagaforsens fiskevårdsområde i norr
Fiskarter: Gädda, abborre, lake, id m.fl.
Fiskekort: Forshagaforsens Sportfiskecenter
Tillgänglighet: Till största delen lugnflytande med djupa partier och grunda sandrevlar. Framförallt fiske från båt
Mer information: Forshagaforsens Sportfiskecenter 054-87 68 30, forshagaforsen@sportfiskarna.se