Klarälven inom Hagfors kommun

Sträckning: Från kommungränsen mot Munkfors i söder till Fastnäsbron i norr.
Fiskarter: Gädda, abborre, lake, harr, lax, öring, sik m.fl.
Fiskekort: Bl. a. Turistbyrån i Hagfors och Vildmarksliv i Ekshärad.
Tillgänglighet: Mest lugnflytande med några mer strömmande partier. Båt, vadning och landfiske.
Mer information: Turistbyrån i Hagfors 0563-187 50, tourist@hagfors.se