Forshagaforsens FVO

Sträckning: Från Klarälven Löved Fvo i söder till förbudsgränsen nedströms Forshaga kraftverk i norr
Fiskarter: Lax, öring, harr, gädda, lake, id m.fl.
Fiskekort: 20 maj – 15 oktober: Forshagaforsens Sportfiskecenter. Förbokning krävs. 16 oktober – 19 maj: Forshagaforsens Sportfiskecenter,
OkQ8 Forshaga eller www.fiskekort.se
Tillgänglighet: Strömpartier i övre delen och mer lugnflytande
i nedre delen. Vadning, båt- eller landfiske.
Övrigt: Mellan 20 maj till 15 oktober är området indelat
i kvoterade zoner. Sträckan lämpar sig framförallt
för flugfiske med goda chanser att lyckas fånga en
lax på fluga. Det finns även möjlighet för spinnfiske.
Fisket sker från båt, vadning eller land beroende på
vattenstånd. Under dispensperioden krävs förbokning
av fiskekort. Från 16 oktober till 19 maj finns ingen
zonindelning och fisket kan bedrivas med både fluga,
spinn och mete. Fiske efter lax och öring är förbjudet
från 16 oktober till 31 december.
Mer information: Forshagaforsens sportfiskecenter 054-87 68 30, forshagaforsen@sportfiskarna.se www.forshagaforsen.com
Facebook: Forshagaforsen