Dalby FVO

Sträckning: Från Fämtängen norr om Fämtans utlopp till sydspetsen av Nedergårdsholmen i norr.
Fiskarter: Harr, öring, lax, gädda, lake, sik m.fl.
Fiskekort: Bl. a. Sysslebäcks turistbyrå, Sportshopen Branäs och Allköp i Likenäs.
Tillgänglighet: Strömsträckor och lugnare djupa partier. Båt, vadning och landfiske.
Mer information: Sysslebäcks turistbyrå, 0560-166 50, turist.syssleback@torsby.se