Klarälven

Klarälven är en del av Sveriges längsta älvsystem, Göta älv. På sin slingrande väg från Höljes i norr till Vänern i söder förändras älven från snabbare strömsträckor till ett flackare deltaområde med flera förgreningar som till slut når Vänern. Älven erbjuder därmed också en stor variation av olika fiskemöjligheter! En djupkarta över Klarälven finns tillgänglig på Länsstyrelsen Värmlands hemsida, www.lansstyrelsen.se/Varmland.